Ein mikilvægasta grunnstoð búsetu á Vesturlandi er öflug heilbrigðisþjónusta. Á liðnum áratugum hefur sú þjónusta m.a. verið byggð upp fyrir atorku og með öflugum stuðningi íbúa á starfssvæði HVE. Samstaða íbúa á Vesturlandi um heilbrigðis-þjónustu er mikilvæg forsenda þess að verja og efla þessa grunnstoð samfélagsins.

Sem kunnugt er sinnir Heilbrigðisstofnun Vesturlands sjúkrahúss- og heilsugæsluþjónustu á átta stöðum á Vesturlandi. Þennan hornstein samfélagsins þarf að verja, ekki síst þegar fjárframlög til rekstrar og búnaðar hafa dregist saman með aukinni kröfu um hagræðingu í rekstri. Vörn og efling starfseminnar kallar á samstöðu íbúa á Vesturlandi höfum við ákveðið að standa fyrir stofnun hollvina-samtaka HVE, sem kalla má Vesturlandsvakt heilbrigðisþjónustu.

Ganga til liðs
við Vesturlandsvaktina

Mikilvæg þjónusta

Starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Vesturlands eru nú 360 talsins í um 250 stöðugildum. Þeir sinna lækningum, hjúkrun, fæðingum, rannsóknum, endurhæfingu, margvíslegri heilsuvernd auk ýmiskonar stoðþjónustu.
Á heilsugæslustöðvunum eru um 135 þúsund samskipti á ári, sjúkraflutningar eru tæplega 2 þúsund talsins.
Fæðingar í kringum 300, innlagnir eru að jafnaði 2.600, gerðar eru rúmlega 5 þús. aðgerðir, þar af um 2.200 skurðaðgerðir.
Á öllum starfsstöðvum er veitt bráða- og slysaþjónusta.

Tækjabúnaður þarfnast endurnýjunar

Í fjárhagsþrengingum og niðurskurði síðustu ára hefur endurnýjun tækjabúnaðar setið á hakanum. Tölvusneiðmyndatæki sem gefið var stofnuninni árið 2007 þarfnast endurnýjunar. Viðhald hefur vaxið og er dýrt.
Tilkoma tölvusneiðmyndatækisins olli byltingu í þjónustu við bráðveika og slasaða á stofnuninni. Endurhæfinga- og þjálfunartæki eru mjög komin til ára sinna á starfsstöðvum HVE enda mikið notuð og þróun þeirra talsverð á síðustu árum.
Færanlegt ómskoðunartæki myndi gagnast öllum íbúum á svæðinu. Á skurðstofum þarf að endurnýja og bæta við búnaði til kviðsjáraðgerða en þeim hefur fjölgað síðustu misseri.

Í fremstu röð

HVE hefur þurft að færa talsvert miklar fórnir, vegna niðurskurðar síðust ára, m.a. hefur þurft að loka legudeild. Með fagþekkingu og fórnfýsi starfsmanna hefur verið mögulegt halda heilbrigðisþjónustu á Vesturlandi í fremstu röð.

Samhent átak

Markmið Vesturlandsvaktarinnar er að safna fjármunum til kaupa á mikilvægum tækjum fyrir HVE og þarf til þess samhent átak íbúa, fyrirtækja og félaga á Vesturlandi.